Symfonisk julekonsert med Kongsberg kantori og Universitetets symfoniorkester

Arrangementsinformasjon
Default file 1509568551

Konserten er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetets symfoniorkester og Kongsberg Kantori

Program

Engelbert Humperdinck  : Ouverture til Hans og Grete

Sergei Prokofiev             : Vals fra Askepott

Ralph Vaughan-Williams: Tubakonsert.  
Arnold: The Holly and the Ivy

Pause

Gabriel Faure: Cantique de Jean Racine 

Giacomo Puccini: Intermezzo fra Manon Lescaut

Francis Poulenc: Gloria


Litt om verk og utøvere:

Hovedverket i konserten er Gloria av Francis Poulenc.

Verket er skrevet i 1959 for sopran-solo, stort orkester og kor, og er et av Poulencs mest kjente verk. Poulencs særegne stil bygger på sterke musikalske kontraster, har en klangverden mellom fantasi og impressionisme. og krever et stort ensemble til framføringen.

 Vi framfører også Cantique de Jean Racine av Gabriel Faure, en komposisjon opprinnelig skrevet for blandet kor og piano/orgel, men i vårt konsertprogram framført med symfonisk orkester. Verket har en moderne fargetone, men står likevel klangmessig i sterk kontrast til Poulenc. 

 

Kongsberg Kantori
Kongsberg Kantori er tilknyttet Kongsberg kirke. Koret har opparbeidet seg et stort og variert repertoar som muliggjør å fremføre både de store oratoriene og liturgisk musikk over et stort tidsspenn. Ensemblet framfører både a-cappella-musikk og har gleden av å samarbeide jevnlig med fremragende orkestre og musikere.

Universitetets symfoniorkester
Universitetets symfoniorkester, Oslo, er et ambisiøst amatørorkester tilknyttet Universitetet i Oslo. Orkestermedlemmene er både studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo, men mange er også tidligere studenter som har fortsatt i orkesteret etter endt studietid. Orkesteret spiller fem konserter i året, i tillegg til at det spiller på flere av universitetets større arrangementer og er med på å skape en høytidelig ramme rundt disse tilstelningene.

Birgitte Christensen
Birgitte Christensen er en av landets ledende sopraner med en betydelig karriere både i Norge og internasjonalt. Hun tok diplomeksamen ved Norges musikkhøgskole i 1997 med Ingrid Bjoner som hovedlærer. Samme år mottok hun stipend fra Ingrid Bjoners fond for unge sangere. I 1998 debuterte hun på Den Norske Opera som Nattens dronning i Tryllefløyten, og har senere sunget på mange operascener og i konserter både nasjonalt og internasjonalt.

 

August Schieldrop
August Schieldrop vant DNB Nasjonal Solistkonkurranse i 2016. Han startet sin musikk-karriere i korps som mange andre blåsere, og gikk videre til musikklinjen på Majorstuen ungdomsskole før han begynte på Munch Videregående skole i Oslo, hvor han blir ferdig med sitt 2. år sommeren 2017.
August er også med i Barratt Due Musikkinstitutts nasjonale talentprogram: Unge Talenter. Han har vunnet flere priser for sitt tuba-spill, og er til tross for sin unge alder også godkjent vikar i Oslo Filharmonien, og har hatt en rekke solist og konsertopptredener, bl.a sammen med Oslo Filharmonien som en del av prosjektet UngFil og har hatt oppdrag med Kringkastingsorkesteret.

August ønsker å vise at tubaen er mer enn et bass-instrument, og satser på en karriere som solist- og orkestermusiker.

klassiskkonsert
kor

Restriksjoner

Billetter refunderes kun ved avlysning eller endring i spilleplan.